Onbedoelde humor in schadeformulieren aan verzekeringsmaatschappijen:

* De auto, welke uit de Mariastraat kwam, keek naar links en had mij niet gezien.

* Ik reed al dertig jaar, toen ik achter mijn stuur in slaap viel en een ongeluk had.

* Mijn wagen was reglementair geparkeerd toen ik in het andere voertuig reed.

* Ik liet mijn wagen even alleen en ofwel opzettelijk ofwel per ongeluk, reed hij weg.

* Ik gaf een signaal met mijn claxon, maar hij werkte niet, want hij was gestolen.

* Ik reed over een man, hij gaf toe dat het zijn schuld was, want hij lag daar overreden.

* De voetganger had er geen idee van in welke richting hij zou lopen, en zo overreed ik hem.

* Ik was er zeker van dat de oude vent nooit de overkant van de baan zou bereikt hebben, toen ik hem  
   aanreed.

* De man was overal op de weg. Ik moest een paar maal het stuur omzwaaien voor ik hem raakte.

* Ik reed tegen een verlichtingspaal die verborgen stond achter een voetganger.

* De wagen moest plots uitwijken, ingevolge een onzichtbare vrachtwagen.

* De andere man veranderde plots van gedachten, zodat ik op hem in moest rijden.

* Ik dacht dat de zijruit omlaag was maar ze was dicht, zoals ik merkte toen ik er mijn hoofd doorstak.

* De lantaarnpaal kwam dichterbij. Ik probeerde hem te ontwijken, maar hij raakte nog net mijn voorste
   uiteinde.

* Ik vertelde de politie dat ik niet gewond was, maar toen ik mijn hoed afzette ontdekte ik een schedelbreuk.

* Om een botsing te vermijden, reed ik op de andere wagen in.

* De dochter van de verzekerde reed met de auto van de verloofde en had haar broek op de zitbank gelegd.

* Ik botste op een stilstaande wagen die uit de andere richting kwam.


 
Passages uit brieven van verzekerden aan hun verzekeringsmaatschappij:
 
* Intussen is het loopgips van mijn rechter arm verwijderd.
 
* Bovendien heb ik voor mijn eerste ongeluk en na mijn laatste schadevrij gereden.
 
* Ik heb zo veel formulieren moeten invullen, dat ik veel liever had gehad dat mijn geliefde man helemaal niet  
   gestorven was.
 
* Ik heb mijn rechter arm gebroken, mijn bruid heeft haar voet verstuikt. Ik hoop U hiermee van dienst
   geweest te zijn, hoogachtend,
 
* Ik overreed een man. Hij gaf zelf toe schuldig te zijn, omdat hem dit al een keer eerder gebeurd was.
 
* Ik ben nog nooit van een ongeval weggevlucht. Integendeel. Ik moest altijd weggedragen worden.
 
* Bij thuiskomst reed ik per ongeluk een verkeerde oprit in en ramde een boom die daar bij mij niet staat.
 
* Wie mijn portemonnee gestolen heeft kan ik niet zeggen, aangezien er van mijn familie niemand in de buurt
   was.
 
* We hebben geen inkomsten uit de veehouderij. Met de dood van mijn man is ook het laatste rund van het erf
   vertrokken.
 
* Mijn vrouw stond op uit bed en viel in het glas van de balkondeur. Eerst was ze bij soortgelijke pogingen om
   op te staan tegen de centrale verwarming gevallen.
 
* Ik heb geen levensverzekering nodig. Ik zou graag willen dat iedereen echt treurig is als ik eenmaal sterf.
 
* Ik wil mijn kind niet laten inenten. Mijn vriendin heeft haar kind ook laten inenten en kort daarna viel het uit
   het venster.
 
* Toen stond de kerstboom plotseling in lichterlaaie. De vlammen sloegen over op de gordijnen. Mijn man kon
   echter niet helpen blussen, daar hij als een bezetene op zoek was naar de polis van de inboedelverzekering.
 
* Meteen na de dood van mijn man ben ik weduwe geworden.
 
* Volgens de taxatie van de expert zal de schade tussen de 250.000 en een kwart miljoen bedragen.
 
* In Uw schrijven van 26.6 over de nieuwe eigen bijdrage heeft u mij allervriendelijkst tot mejuffrouw
   bevorderd, wat echter in samenhang met mijn voornaam Henk helaas aanleiding tot pijnlijke vermoedens kan
   geven.
 
* Ik reed eerst met mijn auto tegen de vangrail, sloeg toen over de kop en knalde tenslotte tegen een boom.
   Toen verloor ik de macht over het stuur.
 
* Nog voor ik hem aanreed was ik er al van overtuigd, dat deze oude man nooit de overkant van de straat zou
   bereiken.
 
* Na veertig jaar schadevrij gereden te hebben viel ik achter het stuur in slaap.
 
* Ik dacht dat het raam openstond. Het was echter gesloten, hetgeen ik pas bemerkte toen ik mijn hoofd naar
   buiten stak.
 
* Het glas is kapot, ik stuur hierbij een splinter van de ruit, waaraan u kunt zien dat ze stuk is want anders
   zou ze onbeschadigd zijn.
 
* Aangezien ik niet meer met mijn man samenleef, verzoek ik U een competente vertegenwoordiger langs te
   sturen.
 
* Laat U het mij alstublieft weten indien u dit schrijven niet ontvangen hebt.
 
* Het jachtplezier is voor mijn vader noodlottig gebleken. Men zag hem voor een gewoon zwijn aan en schoot
   hem neer.

 

Terug naar hoofdpagina