Wij doen er alles aan om u optimaal van dienst te zijn. Bent u toch niet helemaal tevreden en wilt u een klacht over onze producten of diensten indienen? Dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.

schema klachtenprocedure Wim ten Arve Verzekeringen

1.       Uw klacht indienen
U kunt uw uiting van ontevredenheid mondeling of schriftelijk bij ons indienen. 
Telefonisch: 0578-575280

Per post:       Wim ten Arve Verzekeringen , Kievitstraat 21, 8172 ER  Vaassen
Per email:     info@wimtenarve.nl

Persoonlijk bezoek: Wij nemen graag de tijd voor u om uw klacht in ontvangst te nemen en met u te bespreken. Als u hiervoor een afspraak zou willen maken dan zouden wat ten zeerste waarderen
 

2.       Uw klacht in behandeling
Nadat u uw klacht bij ons heeft ingediend, zullen wij altijd een gesprek met u aangaan waarin u uw klacht verder kunt toelichten. Indien mogelijk proberen we in dat gesprek tot een oplossing te komen. Resulteert het gesprek niet in een afwikkeling naar tevredenheid dan zal uw klacht verder in behandeling worden genomen. U wordt schriftelijk geÔnformeerd over het feit dat uw klacht wordt onderzocht en dat u zo spoedig mogelijk een schriftelijke reactie van ons ontvangt. Van uw klacht wordt een dossier aangemaakt. Indien u dit wenst heeft u toegang tot dit dossier.

3.       Erkend klachteninstituut
Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht inzake schadeverzekeringen, pensioenen en hypotheken bij de volgende instantie terecht:

Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening (KiFiD):
onder nummer 12010022
Postbus 93.257, 2509 AG DEN HAAG, Tel (0900) 355 22 48, e-mail: info@kifid.nl
www.kifid.nl